EKT, bütün yapmış olduğu faaliyetler esnasında çevreyi, çalışanları ve toplumu korumayı taahhüt eder. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin kontrolü, EKT için diğer iş konuları kadar önemlidir.

EKT Güvenlik

Uyguladığı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerine,  tedarikçilerini, müşterilerini bu konularda bilinçlendirerek ve teşvik ederek, sürdürülebilir gelişmesinin bir göstergesi olarak kirliliğin önlenmesini sağlamak, ileri düzeyde performansa ulaşmak ve performansını sürekli olarak iyileştirebilmek amacıyla kendi taahhüdünü yansıtmıştır.

Yönetimin Ana Politikası

“Yasal mevzuat ile müşteri talepleri gibi diğer şartlar çerçevesinde tüm çalışanları, toplumu ve çevreyi korumak ve sürekli katma değer yaratmak” tır.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimiz

Alt yükleniciler, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarımız dâhil tüm taraflar için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturan ve etkin olarak sağlıklarını ve konforlarını iyileştiren, bütün çalışmalarda kazaları/olayları önlemek amacıyla en iyi uygulamaları ortaya koyan, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek,EKT adına çalışan tüm kişilerin eğitimi, katılımı, bilinçlendirilmesini sağlayan planlardan, prosedürlerden, talimatlardan oluşmaktadır.